Rapporten, forfattet av CSA Global Enterprise Advisory Board, undersøker det økende omfanget i bruk av skytjenester og relatert teknologier, hva både bedrifter og skyleverandører gjør for å sikre at sikkerhetskravene er oppfylt, hvordan de fungerer best med regulatoriske krav, trusselbildet, og berører så det voksende kompetansegapet i IT-industrien.

Cloud Security Alliance Global Enterprise Advisory Board er en samling av ledende eksperter fra store multinasjonale selskaper som representerer over 10 unike bransjer. Dette styret er sammensatt for å representere synspunktet for store IT sluttbrukere, og å formulere perspektivet til forbrukerne av skytjenester relatert til temaet informasjonssikkerhet.

Mer informasjon og nedlasting av rapporten.