CCSK workshop med 36 deltakere på ISF Høstkonferansen!

Mandag 27. august gjennomførte Cloud Security Alliance Norway (CSAN) en CCSK workshop med 36 deltagere(!) som en del av programmet på ISF Høstkonferansen

CCSK – Certificate of Cloud Security Knowledge – workshop er en del av et større opplegg med elæringskomponenter, omfattende underlagsdokumentasjon, diskusjonsgrupper og studiegrupper som leder til muligheten til å ta selve CCSK sertifiseringen. Dette er en personlig sertifisering som har som mål å gi deltakeren kunnskap om  hvordan man kan bidra til å utvikle et helhetlig sikkerhetsprogram for å ta i bruk skytjenester. Deltagerne kom fra et bredt spekter fra de største selskapene i norsk nærlingsliv til mindre selskaper med under 20 ansatte. En stor andel deltagere fra det offentlige, både nasjonalt og lokalt deltok også.

 

Et mål med sertifiseringen er å bygge opp deltagernes kompetanse for å bidra i bedriftens strategiske bruk av skytjenester. For mange dreier det seg også om å få bekreftet eksisterende kompetanse oppnådd gjennom erfaring i skyssikkerhet. For et organisasjon betyr ansatte med en slik sertifisering muligheten til øke verdien av og tempoet med den digitale transformasjonen strategisk bruk av skytjenester understøtter.

 

Stor takk til ISF og arrangementskomitèen til Høstkonferansen for et strålende opplegg og ramme for workshop som en del av konferansens program. CSA gjentar mer enn gjerne dette opplegget til neste år!

Det neste kurset som gjennomføres i Norge skjer i samarbeid med Dataforeningens konferanse Sikkerhetssymposiet i Bergen 17. oktober!

For mer informasjon, kontakt:

Eirik Gulbrandsen, leder, Cloud Security Alliance Norway, tlf +47 995 24 765

Nylig gikk selskapene Devoteam Fornebu Consulting og Basefarm inn som bedriftsmedlemmer og sponsorer av Cloud Security Alliance Norge, en viktig bidragsfaktor for å understøtte arbeidet i Norge!


Cybersikkerhet nevnes ofte som det største usikkerhetsmomentet for selskaper som ønsker å ta i bruk skytjenester. I Norge jobber CSA med å skape lokale arenaer for dialog og kunnskapsutveksling knyttet spesifikt til skytjenester og sikkerhet knyttet til bruk av dette.

Viktige virkemidler er medlemsmøter, gjerne i samarbeid med organisasjoner som Dataforeningen, ISF og ISACA. 12. september arrangeres medlemsmøte i Trondheim hvor den rivende utvikling innen finanstjenester er tema.

Medlemskap i Cloud Security Alliance Norway oppnås ved påmelding til organisasjonens Linkedin-gruppe.

CSA arrangerer også kurs og tilbyr sertifiseringer innen sikring av skytjenester. 27. august kjøres kurset “Certificate of Cloud Security Knowledge” (CCSK) i forbindelse med den tradisjonelle ISF Høstkonferansen. Kurset har over 30 deltagere fra både privat næringsliv og det offentlige og leder til den internasjonalt anerkjente CCSK-sertifiseringen. 17. oktober kjøres et tilsvarende kurs i Bergen i forbindelse med den årlige konferensen Sikkerhetssymposiet i regi av Dataforeningen.

CSA tilbyr også rammeverket Cloud Controls Matrix (CCM) for å vurdere og evaluere sikkerhet i forbindelse med anskaffelse av skytjenester, både for kunder og leverandører. Dette kombineres med sertifiseringsprogrammet Security, Trust & Assurance Registry (STAR), et tredelt program for skyleverandører som tilbyr egenvurdering, tredjepartsrevisjon og kontinuerlig overvåking. I Norge jobber CSA Norway med å utarbeide en norsktilpasset utgave av CCM rammeverket, i samarbeid med offentlig sektor og det private næringsliv.

CSA har også utarbeidet et omfattende rammeverk for GDPR direkte relatert til skytjenester; CSA Code of Conduct for GDPR Compliance som inngår som en del av CCM rammeverket.

I 2009 publiserte CSA “Security Guidance for Critical Areas of Focus In Cloud Computing”, som gir en praktisk handlingsplan for organisasjoner som ønsker å adoptere skyparadigmet på en trygg og sikker måte. I 2017 forelå versjon 4 oppdatert med emner som DevOps, IoT, mobil og Big Data. Det følgende året lanserte CSA bransjens første cloud security brukersertifisering, Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) som i stor grad baseres seg på og sikrer en strukturert gjennomgang av Security Guidance. Dette kvalitetssikrer faglig kompetanse innen skysikkerhet, sammen med Cloud Controls Matrix (CCM), verdens eneste metarammeverk av skyspesifikke sikkerhetskontroller kartlagt mot ledende standarder, god praksis og forskrifter. Dette ble fulgt opp i 2015 hvor CSA sammen med (ISC)² lanserte CSA Certified Cloud Security Professional (CCSP) sertifisering, som representerer de avanserte ferdighetene som kreves for å sikre skyen.

CSAs har omfattende forskningsprogrammer som samarbeider med industri, høyere utdanning og regjeringer på global basis. CSA er leverandøruavhengig og har tilstedeværelse på alle kontinenter bortsett fra Antarktis. Med egne kontorer, partnerskap, medlemsorganisasjoner og kapitler, er det alltid CSA-sertifiserte eksperter i det lokale markedet. CSA holder kontinuerlig en rekke utdanningsaktiviteter over hele verden og via internett.