Devoteam og Basefarm inn som sponsorer av Cloud Security Alliance Norway

Cloud Security Alliance Norway ønsker Devoteam Fornebu Consulting og Basefarm velkommen som sponsorer for 2018 og 2019!

 

Cloud Security Alliance (CSA) er en organisasjon med over 80 000 medlemmer på verdensbasis dedikert til å definere og øke bevisstheten rundt god praksis for å sikre skytjenester. CSA benytter fagkompetanse til industrien, foreninger, offentlig sektor og CSAs bedrifts- og enkeltmedlemmer for å tilby skysikkerhetsspesifikk forskning, utdanning, sertifisering, arrangementer og produkter. CSAs ønsker å skape et uavhengig kompetansenettverk der ulike parter kan jobbe sammen for å skape og vedlikeholde et pålitelig skyøkosystem.

CSA Norway er derfor svært glade for å ønske Devoteam Fornebu Consulting og Basefarm velkommen som sponsorer i Norge for 2018 og 2019!

Thomas Heiskel, Director of Business Development , Devoteam Fornebu Consulting uttaler følgende:

Vi ser at fokus på sikkerhet i leveranse av skytjenester er sentralt hos våre kunder og ønsker å være en del av Cloud Security Alliance. Stadig utvikling av skytjenester gjør det viktig å holde seg oppdatert. CSA tilbyr god kompetanseutvikling for våre ansatte, som også bidrar til å styrke våre prosjekter.

Les også pressemelding fra Devoteam Fornebu Consulting.

Robert Baumann, Marketing Manager, Basefarm:

Basefarm er stolt sponsor av Cloud Security Alliance Norway! Vi ser at fokus på sikkerhet i leveranse av skytjenester er sentralt i våre kundedialoger og ønsker derfor å støtte non-profit organisasjonen CSA som jobber proaktivt med å øke bevisstheten om god praksis for et sikkert skymiljø!

Tidligere har også det norske selskapet Intility blitt globalt bedriftsmedlem i CSA; Intility inngår formelt medlemskap i Cloud Security Alliance.

For mer informasjon, kontakt:

Eirik Gulbrandsen, leder, Cloud Security Alliance Norway, tlf +47 995 24 765

Thomas Heiskel, Director of Business Development , Devoteam Fornebu Consulting, tlf +47 23 25 33 00

Robert Baumann, Marketing Manager, Basefarm, tlf +47 4000 4100


Cybersikkerhet nevnes ofte som det største usikkerhetsmomentet for selskaper som ønsker å ta i bruk skytjenester. I Norge jobber CSA med å skape lokale arenaer for dialog og kunnskapsutveksling knyttet spesifikt til skytjenester og sikkerhet knyttet til bruk av dette.

Viktige virkemidler er medlemsmøter, gjerne i samarbeid med organisasjoner som Dataforeningen, ISF og ISACA. 12. september arrangeres medlemsmøte i Trondheim hvor den rivende utvikling innen finanstjenester er tema.

Medlemskap i Cloud Security Alliance Norway oppnås ved påmelding til organisasjonens Linkedin-gruppe.

CSA arrangerer også kurs og tilbyr sertifiseringer innen sikring av skytjenester. 27. august kjøres kurset “Certificate of Cloud Security Knowledge” (CCSK) i forbindelse med den tradisjonelle ISF Høstkonferansen. Kurset har over 30 deltagere fra både privat næringsliv og det offentlige og leder til den internasjonalt anerkjente CCSK-sertifiseringen. 17. oktober kjøres et tilsvarende kurs i Bergen i forbindelse med den årlige konferensen Sikkerhetssymposiet i regi av Dataforeningen.

CSA tilbyr også rammeverket Cloud Controls Matrix (CCM) for å vurdere og evaluere sikkerhet i forbindelse med anskaffelse av skytjenester, både for kunder og leverandører. Dette kombineres med sertifiseringsprogrammet Security, Trust & Assurance Registry (STAR), et tredelt program for skyleverandører som tilbyr egenvurdering, tredjepartsrevisjon og kontinuerlig overvåking. I Norge jobber CSA Norway med å utarbeide en norsktilpasset utgave av CCM rammeverket, i samarbeid med offentlig sektor og det private næringsliv.

CSA har også utarbeidet et omfattende rammeverk for GDPR direkte relatert til skytjenester; CSA Code of Conduct for GDPR Compliance som inngår som en del av CCM rammeverket.

I 2009 publiserte CSA “Security Guidance for Critical Areas of Focus In Cloud Computing”, som gir en praktisk handlingsplan for organisasjoner som ønsker å adoptere skyparadigmet på en trygg og sikker måte. I 2017 forelå versjon 4 oppdatert med emner som DevOps, IoT, mobil og Big Data. Det følgende året lanserte CSA bransjens første cloud security brukersertifisering, Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) som i stor grad baseres seg på og sikrer en strukturert gjennomgang av Security Guidance. Dette kvalitetssikrer faglig kompetanse innen skysikkerhet, sammen med Cloud Controls Matrix (CCM), verdens eneste metarammeverk av skyspesifikke sikkerhetskontroller kartlagt mot ledende standarder, god praksis og forskrifter. Dette ble fulgt opp i 2015 hvor CSA sammen med (ISC)² lanserte CSA Certified Cloud Security Professional (CCSP) sertifisering, som representerer de avanserte ferdighetene som kreves for å sikre skyen.

CSAs har omfattende forskningsprogrammer som samarbeider med industri, høyere utdanning og regjeringer på global basis. CSA er leverandøruavhengig og har tilstedeværelse på alle kontinenter bortsett fra Antarktis. Med egne kontorer, partnerskap, medlemsorganisasjoner og kapitler, er det alltid CSA-sertifiserte eksperter i det lokale markedet. CSA holder kontinuerlig en rekke utdanningsaktiviteter over hele verden og via internett.