Top Threats to Cloud Computing: Deep Dive

Denne casestudien forsøker å konkretisere sikkerhetsanalyse ved å ved å bruke ni anekdoter sitert i “Top Threats”-grunnlaget. Hver av de ni eksemplene presenteres i form av (1) et referansediagram og (2) en detaljert fortelling. Referansediagrammets beskriver aktørenes situasjon, fra trusselbilde og sårbarheter til kontroller og tiltak. CSA oppfordrer sikkerhetsarkitekter og sikkerhetspersonell å bruke denne informasjonen som utgangspunkt for egen analyse og sammenligninger.

Rapporten kan lastes ned her.