Cloud Security Alliance etablerer nytt europeisk hovedkvarter i Berlin

Samtidig opprettes det også et “GDPR Center of Excellence” med fokus på personvern og personvernlovgivning spesielt knyttet til skytjenester.

Cloud Security Alliance (CSA) er en organisasjon med over 90 000 medlemmer på verdensbasis, dedikert til å definere og øke bevisstheten rundt god praksis for å sikre skytjenester. CSA benytter fagkompetanse til industrien, foreninger, offentlig sektor og CSAs bedrifts- og enkeltmedlemmer for å tilby skysikkerhetsspesifikk forskning, utdanning, sertifisering, arrangementer og produkter. CSAs ønsker å skape et uavhengig kompetansenettverk der ulike parter kan jobbe sammen for å skape og vedlikeholde et pålitelig skyøkosystem.

Etableringen i Berlin henger sammen med sterk vekst i organisasjonens bedriftsmedlemmer, spesielt innen bank og finans. Samtidig ser vi et stadig mer omfattende samarbeid med nasjonale myndigheter over hele verden med å etablere god praksis og standarder for anskaffelse og sikkerhetsvurdering av skytjenester.

Mer informasjon i pressemeldingen Cloud Security Alliance Establishes New European Headquarters, GDPR Center of Excellence in Berlin.