Typiske utfordringer knyttet til forståelsen av CCSK og CCSP

Stadig flere innen IT – og IT-sikkerhet – har behov for å forholde seg til sikkerhetsproblemstillinger knyttet til bruken av skytjenester.

To populære sertifiseringer i denne sammenhengen er Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK), i regi av Cloud Security Alliance og Certified Cloud Security Professional (CCSP) som er i regi av (ISC)2.

CCSK er ment som en introduksjon til fagområdet og passer for et bredt spekter av roller – men et gjennomført kurs og sertifisering gir deg definitivt kompetanse og forståelse av området langt utover grunnleggende forståelse. CCSK leder om ønskelig også naturlig videre mot og teller som en del av en CCSP-sertifisering, som er ment som fagsertifisering for de som skal jobbe direkte og “hands on” med skysikkerhet.

Foredragsholder Peter HJ van Eijk, Head Coach and Cloud Architect, ClubCloudComputing.com har skrevet en blogg om typiske utfordringer knyttet til å ta disse sertifiseringene:

 

Typical Challenges in Understanding CCSK and CCSP:

Technology Architecture

 

 

CCSK-kurs kjøres jevnlig i Norge, i 2018 tok 50 personer sertifiseringskurset, bl a i forbindelse med ISF Høstkonferansen! Informasjon om neste kurs finner du alltid på adressen cloudsecurityalliance.no/ccsk