AWS etablerer kontor i Norge

(og ikke fysiske datasentre tross initiell feilaktig påstand på NRK.no).

Sak fra DN; Amerikansk it-gigant vil «overta» Norge

Med kunder som DNB, Tine, XXL, NSB og Visma + “titusenvis” i Norden skulle det kommersielle grunnlaget være tilstede. DnB flyttet nylig hele sin mobilbank til AWS og med det burde mange feilaktige forestillinger om “sikkerhet som hinder for å benytte skytjenester” kunne balanseres noe bedre… DnB er forresten en aktiv bruker av CSAs CCM/CAIQ rammeverk for å vurdere sikkerhet på tjenesteleverandører av skytjenester – og Amazon har naturligvis en ferdig utfylt CAIQ.

Og visjonen til AWS er krystallklar; “– Hvis vi lykkes i Norge, som planen er med denne investeringen, er vårt mål at alle selskaper i Norge som ikke driver med maskinvare skal legge ned datasentrene sine.”

Fra før har IBM allerede etablert et fysisk datasenter i Norge (på Fet) og Microsoft er i gang med å rulle ut to; i Stavanger og Oslo og vi gleder oss selvsagt over at det foreløpig er to flere enn det svenskene har…

Påstanden om at sikkerhet er det beste argumentet for å ta i bruk skybaserte tjenester (ikke omvendt) vil forresten belyses i detalj på Informasjonssikkerhetssporet på Software 2019 14. februar i Oslo, et faglig samarbeid mellom Dataforeningen og Cloud Security Alliance.

Samme dag, rett etter at konferansen avsluttes gjennomfører dessuten Cloud Security Alliance Norway sitt årsmøte samme sted og dagen før konferansen – 12. februar – kjører vi Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)-kurs, som leder til en sertifisering akkurat for å heve kompetansen rundt sikkerhet og skytjenester, samt konkret kunnskap om CCM, CAIQ og STAR-sertifiseringene nevnt over.