Årsmøte 2019 Cloud Security Alliance Norway

Årsmøte i Cloud Security Alliance Norway torsdag 14. februar 16:00 @ Radisson Blu Scandinavia Hotel (rett etter at Informasjonssikkerhetssporet på konferansen Software 2019 er ferdig – https://event.dnd.no/software/foredragsholdere/informasjonssikkerhet/)

1. Konstituering: Valg av ordstyrer og referent; godkjenning av innkalling og dagsorden, og to medlemmer til å signere protokollen
2. Årsberetning for 2018
3. Regnskap for 2018 og Revisors beretning 2018

4. Fastsettelse av kontingent
5. Budsjett for 2019
6. Aktivitetsplan for 2019
7. Evt vedtektsendringer som er foreslått av medlemmer eller styret
8. Andre saker som er foreslått
9. Valg

Påmelding til årsmøtet; https://www.meetup.com/Oslo-Cloud-Security-Alliance-Meetup/events/256265238/