EY Norwegian Cloud Maturity Survey 2019

Bruk av skytjenester i Norge øker – men kompetansebehovet er stort og kompleksitet knyttet til migreringsprosjekter holder bruken tilbake.

Det en åpenbar trend at driverene for å ta i bruk skytjenester ikke lenger er kostnadsreduksjon, men time-to-market og ønsket om å understøtte digital transformasjon og innovasjon.

Sikkerhet er en bekymring, men ikke så stor som bekymringen for manglende kompetanse i organisasjonen. Samtidig oppgir stadig flere at forventet BEDRE sikkerhet oppgis som en forventet gevinst ved bruk av skytjenester.

Hele rapporten til EY finner du her.

Cloud Security Alliance har som visjon å spisst adressere kompetansebehovet for sikkerhet knyttet til skytjenester. Les mer om CCSK-sertifiseringen og det nylige avholdte CCSK-kurset i Oslo.

Du vil alltid finne informasjon om neste kurs i Norge her; cloudsecurityalliance.no/ccsk