Mapping of On-Premises Security Controls vs Major Cloud Providers Version 3.2 Feb 2019

“Mapping of On-Premises Security Controls vs Major Cloud Providers” foreligger nå i versjon 3.2 og er i tillegg til AWS, Azure og Google nå oppdatert til å inkludere Oracle, IBM og Alibaba – samtlige relevante skyleverandører for norske organisasjoner.

Forfatteren av oversikten er Adrian Grigorof, en senior sikkerhetsarkitekt fra Toronto. Høyoppløselige versjoner av tabellen finnes her;

PNG: https://www.cloudsecurityalliance.no/wp-content/uploads/2019/02/mapping_on_prem_cloud_v3.png

PDF: http://www.firegenanalytics.com/downloads/mapping_on_prem_cloud_v3.pdf
SVG: http://www.firegenanalytics.com/downloads/mapping_on_prem_cloud_v3.svg