Velkommen til Årsmøte 2020 og medlemsmøte 4.Feb 2020 kl. 16 på Brygg Oslo

Når: 04/02/2020 16:00 - 20:00            
Hvor: Brygg Oslo, Storgata 7 0155 Oslo
16:00-17:00Årsmøte 2020 Cloud Security Alliance Norway
1. Konstituering: Valg av ordstyrer og referent; godkjenning av innkalling og dagsorden, og to medlemmer til å signere protokollen
2. Årsberetning for 2019. Se CSA Norway Annual Report 2019.
3. Regnskap for 2019. Se CSA Norway Resultatregnskap og Balanserapport.
4. Fastsettelse av kontingent.
5. Budsjett for 2020. Se CSA Norway budsjett 2020.
6. Aktivitetsplan for 2020. Se også CSA Norway Annual Report 2019.
7. Evt vedtektsendringer som er foreslått av medlemmer eller styret.
8. Andre saker som er foreslått.
9. Valg.
17:00-17:15Velkommen og registrering medlemsmøte 
17:15-17:30Styrer informerer
Oppdatering fra Cloud Security Alliance Norway; hva skjer fremover!
17:30-18:00Sikkerhetsloven og bruk av skytjenester Trond Simensen, NAV
Foredraget vil peke på noen viktige endringer i den nye sikkerhetsloven. Hoveddelen vil omhandle informasjonssikkerhetsreglene og om grunnleggende nasjonale funksjoner etter sikkerhetsloven. Avslutningsvis vil vi se på bruk av sky i forhold til sikkerhetsloven og andre kommende lovendringer på andre områder.

Foredragsholderen er jurist og jobber i Sikkerhetsseksjonen i Arbeids og velferdsdirektoratet. Han har de siste 10 årene jobbet innen jus, informasjonssikkerhet og IT. Han jobber i dag med styring, compliance og risikovurderinger innen informasjonssikkerhet.
18:00-18:30Securing microservices in a serverless world – Andreas Claesson, mnemonic
The world of IT is changing with a vast number of services moving from centralised servers to decentralised server providers the likes of Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure and Google Cloud Platform (GCP). With the concept of “serverless”, the services themselves are also becoming decentralised, meaning that they are broken down into smaller pieces called microservices.
In his presentation, Andreas will explore the major benefits of going serverless, and the challenges this approach to architecture presents to traditional IT security.

Andreas Claesson works at the European IT and information security company mnemonic as a Senior Security Consultant in their Technical Risk Services department. Based in Oslo, his main focus area is security assessments of cloud environments, which requires a different approach compared to traditional IT security. He has a background in software development giving him an extra dimension in his security work.
18:30-Videre diskusjoner, mat, øl, nettverksbygging for de som ønsker. Sponset av Basefarm

Påmelding er stengt.

Er bedriften din interessert i et bedriftsmedlemsskap? Da er dere i svært godt selskap! Se her for info om hvordan blir medriftmedlem.