Webinar: Lånekassen til Skyen – en oppsummering

Tommy Molnes er CISO I Lånekassen, og har hatt ansvar for sikkerheten under flytting av Lånekassens systemer til skyen. Under webinaret hos CSA fortalte han om det tidlige risikoarbeidet, om anskaffelsen og sourcingstrategien. Han ga et innblikk i en organisasjon som har hatt sky først-strategi, og har bygget fornyelse dypt inn i organisasjonskulturen. Å finne riktig risikonivå her, slik at Lånekassen kan moderniseres samtidig som  man har kontroll på sikkerheten, er en høyst relevant problemstilling mange norske bedrifter står ovenfor. Målet til Lånekassen er å komme seg til de «høyere skylagene» på PaaS og SaaS i løpet av få år.

Slide decket fra webinaret finner du her: Webinar-sourcing-og-anskaffelse-sky.pdf