CSA ønsker velkommen til et etterlengtet fysisk medlemsmøte 16.Sep 2020 kl. 16:30 på Oslo rådhus

Vi har vært så heldige at Oslo kommune åpner opp sitt nye auditorium i Rådhuset.
Lokalet har plass til 150 personer og vi setter en grense på 50 deltakere av hensyn til smittevern.
Det blir enkel bevertning under medlemsmøtet. Vi legger også til rette for nettverksbygging etter møtet, men da i privat regi.
Vi tar forbehold om at møtet blir avlyst hvis Oslo kommunes retningslinjer endres.
Hvis vi må avlyse vil vi arrangere de tre foredragene som webinarer på dagtid.

 Tid: 16. september kl 1630-1930
 Sted: Oslo rådhus, Auditoriet i møteromsenteret (inngang fra sjøsiden/Rådhusplassen)
 https://www.oslo.kommune.no/radhuset/smitteforebyggende-tiltak-ved-besok-i-radhuset 

PROGRAM

1630-1700 Velkommen og registrering. Enkel servering.

1700-1715 Styret informerer. Oppdatering fra Cloud Security Alliance Norway; hva skjer fremover! Kort innføring i CAIQ og CCM.

1715-1745
Oslo kommune – Fra kriseledelse til verktøy for alle ansatte
Hvordan Oslo kommune løste behovet for nytt videokonferanse verktøy når Korona krisen oppsto.
Odd Magne Mogerhagen, virksomhetsarkitekt

1745-1815
Intility – Hvordan følge opp en skytjenesteleverandør?
Foredraget gir en praktisk tilnærming til hvordan en virksomhet kan følge opp en skytjenesteleverandør. Foredraget vil fokusere på hvilke rammeverk man kan benytte i dette abreidet, blant annet ved bruk av Cloud Security Alliance sitt Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ).
Daniel Henriksen og Erlend Olsen

1815-1845
Devoteam – Skyen først, sikkerhet deretter?
Vi får et innblikk i Devoteam sine erfaringer og praksis fra nylige skyreiser med kunder innen bank/finans og offentlig sektor.
Devoteam Cloudify bistår norske virksomheter i transformasjon til sky, der en gjennomtenkt sikkerhetsarkitektur og styringsmodell er blant grunnkomponentene. Mange kunder erfarer nå at bruk av offentlige skytjenester gir bedre innsikt og kontroll på datasikkerheten enn de hadde tidligere. En leveransemodell med mer tilrettelegging, selvbetjening og ikke minst skalafordeler er noen av årsakene. 
Peter Nomme, CTO & Anders Kristiansen, Cloud Security Architect

Medlemsmøtet er fulltegnet.

Alle som skal delta på medlemsmøte må være medlem av Linkedin-gruppen vår “Cloud Security Alliance Norway Chapter” https://www.linkedin.com/groups/3695786/

Er bedriften din interessert i et bedriftsmedlemsskap? Da er dere i svært godt selskap! Se her for info om hvordan blir bedriftsmedlem.