Innkalling til CSAN generalforsamling 24. mars 2021

Styret i Cloud Security Alliance Norway Chapter ønsker velkomment til årets generalforsamling

Når: 24.Mars.2021 kl. 13-14
Hvor: Zoom - Meld deg på her

Agenda:
1. Konstituering: Valg av ordstyrer og referent; godkjenning av innkalling og dagsorden, og to medlemmer til å signere protokollen
2. Årsberetning for 2020.
3. Regnskap for 2020.
4. Fastsettelse av kontingent.
5. Budsjett for 2021.
6. Aktivitetsplan for 2021.
7. Vedtektsendringer som er foreslått av medlemmer eller styret
8. Andre saker som er foreslått
9. Valg (for en periode på et eller to år) av:
a. Styreleder
b. Styremedlemmer
c. Valgkomite
10. Avslutning

Dokumentasjon til generalforsamling: