Nyvalgt styret 2021-2022 for Cloud Security Alliance Norway Chapter

Det ble 24. mars avholdt årsmøtet i Cloud Security Alliance Norway Chapter.

Vi presenterer med dette det nye styret for 2021-2022:

Og nye valgkomite for 2021-2022:

Og vi takker til forrige perioden styremedlemmene, valgkomiteleder -Espen Bago- og styreleder -Eirik Gulbrandsen- for deres innsats i disse årene.