Velkommen til virtuelt felles medlemsmøte 26.Mai

Når: 26.Mai.2021 kl. 14:30 - 16:00
Hvor: Zoom
Meld deg her: https://isf.no/moter/2021/fellesmote-mai 

PROGRAM

Blant annet foredrag som annonseres snart, skal Sykehuspartner HF holde innlegg om  sikkerhet i skyen:

Sykehuspartner HFs sikkerhetsarkitektur i skyen – hvordan bruke CSA-rammeverket i praksis,
Espen Holthe & Øystein Balstad

Siden november 2019 har Sykehuspartner HF, gjennom sitt moderniseringsprogram «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM), utarbeidet en sikkerhetsarkitektur for de leveransene som benytter skytjenester. Sikkerhetsarkitekturen har vi valgt å kalle «Grunnmur for Skytjenester», inspirert av Helse Vest IKT og Aksel Bruuns tidligere arbeid rundt dette. Grunnmuren er en dokumentpakke som er bygd opp ved hjelp av Sherwood Applied Business Security Architecture (SABSA) og herunder benyttet Cloud Security Alliance sitt kontrollrammeverk for å kunne kravstille regionens leverandører i skyen. I en virksomhet som langt på vei har vært on-premise i flere år, så er skiftet mot sky både utfordrende og kompetansekrevende. Arbeidsbyrden har skiftet fra en reaktiv metodikk, til å skulle bli en god kravstiller i et mer proaktivt aspekt. Grunnmur for Skytjenester hjelper SPHF med nettopp dette og viser styrkene i både SABSA og CSA CCM/CAIQ fra et praktisk perspektiv.

Espen Holthe er Seniorrådgiver i SPHF Avdeling Sikkerhet og fungerer som Security Lead i Program STIM. Han har en bred erfaring innen teknisk- og strategisk informasjonssikkerhet, og er blant annet SABSA-sertifisert.

Øystein Balstad er Seniorrådgiver i SPHF Avdeling Sikkerhet og har arbeidet tett sammen med Espen Holthe i utarbeidelsen av Grunnmur for Skytjenester. Øystein er sertifisert ISO27001 Lead Implementer og har akademisk bakgrunn innen Forvaltningsinformatikk.