Innkalling til CSAN generalforsamling 30. mars 2022

Styret i Cloud Security Alliance Norway Chapter ønsker velkomment til årets generalforsamling

Når: 30.Mars.2022 kl. 14-15
Hvor: Zoom - Meld deg på her

Agenda:
1. Konstituering: Valg av ordstyrer og referent; godkjenning av innkalling og dagsorden, og to medlemmer til å signere protokollen
2. Årsberetning for 2021.
3. Regnskap for 2021.
4. Fastsettelse av kontingent.
5. Budsjett for 2021.
6. Aktivitetsplan for 2021.
7. Vedtektsendringer som er foreslått av medlemmer eller styret
8. Andre saker som er foreslått. Saker fra medlemmene som skal behandles av generalforsamlingen skal sendes til styret minimum fire uker før dato
9. Valg (for en periode på et eller to år) av:
a. Styreleder
b. Styremedlemmer
c. Valgkomite
10. Avslutning

Dokumentasjon til generalforsamling:

Generalforsamling følges av webminar hvor de to norske CSA Global medlemmer (Intility og Ardoq) presenterer sin tilnærming til sikkerhetsstyring, mer info kommer….