Sommermøte 22. Juni 17:00 på Brygg

CSA ønsker velkommen til sommermøte 22. Juni 2022 kl. 17 på Brygg

Tid: 22. Juni kl 17:00 – ca 18:30

Sted: Brygg, Storgata 7, 0155 Oslo, Norway

Antall: 50 deltakere

Vi gleder oss til å samle medlemmene våre til sommermøte. 

Man kan se frem til to spennende innlegg fra Morten Tandle og Margrete Raaum med perspektiver fra to ulike kritiske næringer på svært aktuelt tema: Hvordan krigen i Ukraina påvirker trusselbildet mot Norge. 

Morten Tandle er daglig leder i Nordic Financial CERT. FinansCERT har ca 230 medlemmer i de 5 Nordiske landene. Medlemmene får et profesjonelt delingsfellesskap, tilgang til relevant støtte og informasjon for å forsvare seg mot cyberangrep og – kriminalitet, og bidrar til god privat/ offentlig samarbeid om cyberforsvar i Nordisk finansnæring. 

Margrete Raaum er daglig leder i KraftCERT. KraftCERT er cyberresponsmiljø med hendelseshåndtering og informasjonsdeling for petroleumssektoren i Norge, for kraftsektoren i Norge og på Island, og har spesielt fokus på trusler mot industri med cyberfysiske systemer. 

Styret i CSA håper også det kan bli en mulighet for oss i styret og våre medlemmer til å treffes og ta en øl eller kanskje en alkoholfri drikk etter møtet og fortsette diskusjonen uformelt, inspirert av spennende presentasjoner! 

PROGRAM

17:00 -17:25  Registrering, enkel servering

17:25-17:30 Styret ønsker velkommen 

17:30 -18:30  Hvordan påvirker Ukraina-krigen trusselbildet? 

NSM har varslet om at krigen i Ukraina har aktualisert betydningen av å være årvåken om cyberhendelser og ha gode og gjennomøvde beredskapsplaner. 20 mai advarte NSM om at pro-russiske cyberaktører har lovet støtte til den russiske regjeringen eller truet med å gjennomføre cyberoperasjoner for å gjengjelde angrep mot Russland eller materiellstøtte til Ukraina. Eksempler på angrep som har vært spesielt nevnt i tilknytning til Ukraina- krigen er DDoS og løsepengeangrep. 

Sett fra to ulike næringer, finansbransjen og kraftbransjen i Norge, hvordan ser trusselbildet for sektoren ut? Har trusselbildet endret seg etter at krigen startet – og hva innebærer denne endringen? Er det endringer i hvilke angrep man kan bli utsatt for, eller er det andre endringsdimensjoner som er mer aktuelle, for eksempel hvor raskt trusselbildet kan endre seg. Har bransjen sett flere angrep etter at krigen startet, og hvordan skiller eventuelt trusselbildet i bransjen her i Norge fra hva man ser i utlandet? 

Ca 18:30 – > Vi som har mulighet koser oss med gode samtaler med fagkollegaer utover kvelden

PÅMELDING

Påmelding er stengt.