Velkommen til felles medlemsmøte 23.Nov i Bergen

Velkommen til fellesmøte med ISACA, ISF, DND og CSA sine medlemmer i Bergen!

Program

16:20-16:45Velkommen og registrering
16.45-17.00
Styret informerer
17.00-17.45Fra nano-læring til dilemmatrening
Er kollektivt eierskap og engasjement for informasjonssikkerhet mulig? Sbanken har i mange år benyttet standard nano-læringspakker under Sikkerhetsmåneden. I 2021 bestemte banken seg for å prøve noe nytt for å bygge vår sikkerhetskultur. Vi stimulerte kollektiv refleksjon og erfaringsdeling ved hjelp av et strategisk verktøy for samskaping og involvering.

Erlend Dyrnes og Andreas Amdahl Seim
17:45-18.00Pause
18.00-18.45Security ValidationSikkerhetsvalidering er et stort tema som stadig vekk blir mer og mer relevant for å belyse risiko for styret og sikkerhetsansvarlige. “Breach and Attack” simulation verktøy øker i popularitet i USA, England og Nederland. Målet er å gi en IT-organisasjon bedre oversikt over miskonfigurasjon over tid, samt redusere synsing. Mulighetsbildet er stort, med verktøy ment for å simulere angrep – samt kontinuerlig verifisere sikkerhetsmekanismer for å beskytte virksomheten. Theodore har erfaring med å bruke slike verktøy, og har også spurt forskjellige sikkerhetseksperter om hva de mener om bruksområdene.
Theodore Grødahl, Sikkerhetskonsulent i mnemonic
18:45-19.00Pause
19.00-19.45TBD
19:45-Diskusjoner og nettverksbygging

Mer informasjon og påmelding her