Generalforsamling og medlemsmøte 15 Februar 2023 på Brygg

Styret i Cloud Security Alliance Norway Chapter ønsker velkomment til årets generalforsamling følget av medlemsmøte med tema Azure sikkerhet.

Når: 15.Feb.2023 
Hvor: Brygg - Storgata 7, 0155 Oslo
Påmelding: Click attend to this meetup event

Generalforsamling kl. 16-17

1. Konstituering: Valg av ordstyrer og referent; godkjenning av innkalling og dagsorden, og to medlemmer til å signere protokollen
2. Årsberetning for 2022
3. Regnskap for 2022
4. Fastsettelse av kontingent
5. Budsjett for 2023
6. Aktivitetsplan for 2023
7. Vedtektsendringer som er foreslått av medlemmer eller styret
8. Andre saker som er foreslått. Saker fra medlemmene som skal behandles av generalforsamlingen skal sendes til styret minimum fire uker før dato
9. Valg (for en periode på et eller to år) av:
  a. Styreleder
  b. Styremedlemmer
  c. Valgkomite 
10. Avslutning

Dokumentasjon til generalforsamling:

Medlemsmøte kl. 17-19

17:00 – 17:25Registrering, enkel servering
17:25 – 17:30Styret ønsker velkommen
17:30 – 18:00Det å basere seg på skytjenester og miljøer kan gi store fordeler og muligheter, både for forretningen og innen sikkerhet, men det er ikke uten sine nye og unike problemstillinger. Dette foredraget vil belyse noen av de sentrale utfordringene du bør være obs på når det gjelder sikkerhetsovervåkning og incident response i skymiljøer. Videre vil det også bli presentert en liten case fra en reell hendelse.

Arne Christian er seniorkonsulent i Governance, Risk and Compliance avdelingen til mnemonic. Han har bistått flere organisasjoner med å definere både prosess og tekniskløsning for sikkerhetsovervåkning. I tillegg har han spesialkompetanse innen sikkerhetsarkitektur, styringssystemer for informasjonssikkerhet og personvern.
18:00 – 18:30Misconfiguration and inadequate change control is number 2 on CSA’s egregious eleven. Configuration errors are arguably one of the most dangerous sources of vulnerabilities, as well as one of the most common. Tools such as Azure Policy can help gain visibility into or even block this category of vulnerabilities, but this requires an organization to operationalize the tool in their current teams. Learn the basics of Azure Policy, it’s strengths and weaknesses, and learn how to operationalize it in your teams.

Cody Burkard is a partner and Principal Security Architect at O3 Cyber. He has worked as an application pentester and security architect with organizations ranging from startups to fortune 100 tech companies. He has spent his entire career researching security techniques for both attacking and defending cloud environments, where he primarily focuses his efforts on Microsoft Azure.
18:30 – Vi som har mulighet koser oss med gode samtaler med fagkollegaer utover kvelden