Velkommen til felles medlemsmøte 8 Feb ’23 i Trondheim

Velkommen til årets første møte med ISF, ISACA, CSA og DND sine medlemmer i Trondheim, 8. februar. Denne gangen hos Sparebank1 SMN, Søndre gate 4. 

Dagens innledere:

* Inge Kampenes er spesialrådgiver i Advansia og tidl. sjef for Cyberforsvaret. Vi får et innblikk i hvordan ledere må jobbe for å overleve i cyber- og krisesamfunnet som vi lever i. Fokus er på forståelsen av den digitale trusselen og hvordan vi kan bygge en motstandsdyktig teknologi og organisasjonspraksis. Dette er et møysommelig og vanskelig arbeid, som krever prioritering, lederfokus og nye måter å jobbe på.

* Håkon Olsen – Cyberangrep i en tilkoblet verden: har vi åpnet døren til potensielle fysiske katastrofer styrt via internett?
Håkon Olsen leder DNV Accelerators satsning på operative cybersikkerhetstjenester. Han har lang erfaring fra rådgivning, både nasjonalt og internasjonalt, i EPC-prosjekter og kvalitetsstyring innen digital pålitelighet og cybersikkerhet fra olje & gassektoren, jernbane, og IT-bransjen.

* Maria Bartnes er forskningssjef ved SINTEF Digital og leder en avdeling innen systemutvikling og sikkerhet. Maria er også førsteamanuensis II ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU. Hun vil presentere noen funn fra Mørketallsundersøkelsen 2022, hvor sikkerhetsarbeidet i 2500 norske virksomheter er kartlagt, og hun vil gi noen anbefalinger for hva hver enkelt lille og store bedrift bør gjøre for at vi sammen skal bli bittelitt mer motstandsdyktig framover.

Vi avslutter dagen med paneldebatt om hvordan å kommunisere cybersikkerhetsutfordringer til ledere med Inge KampenesHåkon Olsen og Maria Bartnes som får selskap av Pål Christian Waag (sikkerhetssjef i Fremtind Forsikring (en del av SpareBank 1 Alliansen)) og Marianne Hove Solberg ( IT-sikkerhetsansvarlig i Hemit HF).

Mer informasjon og påmelding her