Loading

Posts by Angel Alonso

Webinar: Lånekassen til Skyen – en oppsummering

Tommy Molnes er CISO I Lånekassen, og har hatt ansvar for sikkerheten under flytting av Lånekassens systemer til skyen. Under webinaret hos CSA fortalte han om det tidlige risikoarbeidet, om anskaffelsen og sourcingstrategien. Han ga et innblikk i en organisasjon som har hatt sky først-strategi, og har bygget fornyelse dypt inn i organisasjonskulturen. Å finne riktig risikonivå her, slik at Lånekassen kan moderniseres samtidig som  man har kontroll på sikkerheten, er en høyst relevant problemstilling mange norske bedrifter står ovenfor. Målet til Lånekassen er å komme seg til de «høyere skylagene» på PaaS og SaaS i løpet av få år.

Slide decket fra webinaret finner du her: Webinar-sourcing-og-anskaffelse-sky.pdf

Velkommen til vårt neste medlemsmøte den 16. Juni

Det er tid for vårt neste medlemsmøte i CSAN. Webinaret blir kun på 30 minutter, og består av en presentasjon fra Lånekassen – som i løpet av himmelfartshelgen gikk i skyen. Vi har en grense på 100 tilhørere på webinaret vårt, så løp og registrer deg nå!

Din invitasjon: 
Når: 16. Juni 2020 kl 15:00 
Tema: Lånekassen har gått i skyen! 

Registrer deg på forhånd her:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T9KLmDqwRtqjUXV8h1Gz-g

Etter registrering vil du få en bekreftelse per e-post, med nødvendig informasjon om deltakelse.

Med vennlig hilsen CSAN Styre

Velkommen til vår neste medlemsmøte den 14. mai.

It’s time for the next Cloud Security Alliance Norway meetup. Amidst pandemic its more important now than ever to continue to spread the knowledge on cloud security and engage the audience. The webinar will take place on 14th May 16.00 CEST. If you are excited to hear about these topics, register right away. We have a limit og max 100 participants.

You are invited to a Zoom webinar. 
When: May 14, 2020 16:00 Oslo 
Topic: Cloud Security Alliance Norway Webinar Meetup 

Register in advance for this webinar:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6wfC9UcJTpq0c90BL_-Y5A

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

Nyvalgt styre 2020-2021 for Cloud Security Alliance Norway Chapter

Det ble 4. februar avholdt årsmøtet i Cloud Security Alliance Norway Chapter. Vi presenterer med dette det nye styret for 2020-2021!

Styreleder: Eirik Gulbrandsen, Arrow (2021)
Styremedlem/kasserer: Alexander Poverud Kjenner, Intility (2021)
Styremedlem: Gøran Tømte, Data Equipment (2022)
Styremedlem: Bendik B. Mjaaland, Transcendent (2022)
Styremedlem: Camilla Gustafsson, ServiceNow (2021)
Styremedlem: Håkon Xue Lønmo, BDO (2021)
Styremedlem: Angel Alonso, mnemonic (2021)
Styremedlem: Hanne Wesselsen, Devoteam (2021)
Styremedlem: Monica Verma, PwC (2021)

Møteprotokoll ligger her og underlaget for møtet ligger her.

Velkommen til Årsmøte 2020 og medlemsmøte 4.Feb 2020 kl. 16 på Brygg Oslo

Når: 04/02/2020 16:00 - 20:00            
Hvor: Brygg Oslo, Storgata 7 0155 Oslo
16:00-17:00Årsmøte 2020 Cloud Security Alliance Norway
1. Konstituering: Valg av ordstyrer og referent; godkjenning av innkalling og dagsorden, og to medlemmer til å signere protokollen
2. Årsberetning for 2019. Se CSA Norway Annual Report 2019.
3. Regnskap for 2019. Se CSA Norway Resultatregnskap og Balanserapport.
4. Fastsettelse av kontingent.
5. Budsjett for 2020. Se CSA Norway budsjett 2020.
6. Aktivitetsplan for 2020. Se også CSA Norway Annual Report 2019.
7. Evt vedtektsendringer som er foreslått av medlemmer eller styret.
8. Andre saker som er foreslått.
9. Valg.
17:00-17:15Velkommen og registrering medlemsmøte 
17:15-17:30Styrer informerer
Oppdatering fra Cloud Security Alliance Norway; hva skjer fremover!
17:30-18:00Sikkerhetsloven og bruk av skytjenester Trond Simensen, NAV
Foredraget vil peke på noen viktige endringer i den nye sikkerhetsloven. Hoveddelen vil omhandle informasjonssikkerhetsreglene og om grunnleggende nasjonale funksjoner etter sikkerhetsloven. Avslutningsvis vil vi se på bruk av sky i forhold til sikkerhetsloven og andre kommende lovendringer på andre områder.

Foredragsholderen er jurist og jobber i Sikkerhetsseksjonen i Arbeids og velferdsdirektoratet. Han har de siste 10 årene jobbet innen jus, informasjonssikkerhet og IT. Han jobber i dag med styring, compliance og risikovurderinger innen informasjonssikkerhet.
18:00-18:30Securing microservices in a serverless world – Andreas Claesson, mnemonic
The world of IT is changing with a vast number of services moving from centralised servers to decentralised server providers the likes of Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure and Google Cloud Platform (GCP). With the concept of “serverless”, the services themselves are also becoming decentralised, meaning that they are broken down into smaller pieces called microservices.
In his presentation, Andreas will explore the major benefits of going serverless, and the challenges this approach to architecture presents to traditional IT security.

Andreas Claesson works at the European IT and information security company mnemonic as a Senior Security Consultant in their Technical Risk Services department. Based in Oslo, his main focus area is security assessments of cloud environments, which requires a different approach compared to traditional IT security. He has a background in software development giving him an extra dimension in his security work.
18:30-Videre diskusjoner, mat, øl, nettverksbygging for de som ønsker. Sponset av Basefarm
Meld meg på neste medlemsmøte – Det er gratis!
Alle som skal delta på medlemsmøte må være medlem av Linkedin-gruppen vår “Cloud Security Alliance Norway Chapter” https://www.linkedin.com/groups/3695786/

Er bedriften din interessert i et bedriftsmedlemsskap? Da er dere i svært godt selskap! Se her for info om hvordan blir medriftmedlem.