Personlig medlemsskap i Cloud Security Alliance Norway

Medlemskap i Cloud Security Alliance Norway Chapter er gratis og du er medlem med stemmerett på årsmøtet (februar) så lenge du er medlem i denne Linkedin-gruppen. Dette medlemskapet gir deg bl a rabatter og reduserte priser på våre egne og enkelte av våre samarbeidspartneres arrangementer, bl a ISACA, ISF og Dataforeningen, samt enkelte internasjonale arrangementer.

Vi er en ideell interesseorganisasjon med over 90,000 medlemmer på verdensbasis og vi nærmer oss 1000 medlemmer i Norge. Vårt formål: “Å fremme god praksis for å sikre skytjenester, og gi opplæring i bruk av skytjenester for å sikre alle andre former for databehandling.” Ta gjerne en kikk på resten av våre hjemmesider for mer informasjon.

Meld deg gjerne også inn på de norske CSA Meetup-sidene for å delta på medlemsmøter. Vi har også en aktiv Twitter-konto du kan følge.

CSA tilbyr bransjesertifiseringen CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge). Dette avholdes flere kurs i løpet av året, gjerne i sammenheng med større sikkerhetskonferanser. Informasjon om neste kurs finner du alltid på cloudsecurityalliance.no/ccsk

For mer informasjon, kontakt medlemsinformasjon.


Cybersikkerhet nevnes ofte som det største usikkerhetsmomentet for selskaper som ønsker å ta i bruk skytjenester. I Norge jobber CSA med å skape lokale arenaer for dialog og kunnskapsutveksling knyttet spesifikt til skytjenester og sikkerhet knyttet til bruk av dette.

Viktige virkemidler er medlemsmøter, gjerne i samarbeid med organisasjoner som Dataforeningen, ISF og ISACA. Medlemskap i Cloud Security Alliance Norway oppnås ved påmelding til organisasjonens Linkedin-gruppe.

CSA tilbyr bransjesertifiseringen CCSK (Certificate of Cloud Security Knowledge). Dette avholdes flere kurs i løpet av året, gjerne i sammenheng med større sikkerhetskonferanser. Informasjon om neste kurs finner du alltid på cloudsecurityalliance.no/ccsk

CSA tilbyr også rammeverket Cloud Controls Matrix (CCM) for å vurdere og evaluere sikkerhet i forbindelse med anskaffelse av skytjenester, både for kunder og leverandører. Dette kombineres med sertifiseringsprogrammet Security, Trust & Assurance Registry (STAR), et tredelt program for skyleverandører som tilbyr egenvurdering, tredjepartsrevisjon og kontinuerlig overvåking. I Norge jobber CSA Norway med å utarbeide en norsktilpasset utgave av CCM rammeverket, i samarbeid med offentlig sektor og det private næringsliv.

CSA har også utarbeidet et omfattende rammeverk for GDPR direkte relatert til skytjenester; CSA Code of Conduct for GDPR Compliance som inngår som en del av CCM rammeverket.

I 2009 publiserte CSA “Security Guidance for Critical Areas of Focus In Cloud Computing”, som gir en praktisk handlingsplan for organisasjoner som ønsker å adoptere skyparadigmet på en trygg og sikker måte. I 2017 forelå versjon 4oppdatert med emner som DevOps, IoT, mobil og Big Data. Det følgende året lanserte CSA bransjens første cloud security brukersertifisering, Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) som i stor grad baseres seg på og sikrer en strukturert gjennomgang av Security Guidance. Dette kvalitetssikrer faglig kompetanse innen skysikkerhet, sammen med Cloud Controls Matrix (CCM), verdens eneste metarammeverk av skyspesifikke sikkerhetskontroller kartlagt mot ledende standarder, god praksis og forskrifter. Dette ble fulgt opp i 2015 hvor CSA sammen med (ISC)² lanserte CSA Certified Cloud Security Professional (CCSP) sertifisering, som representerer de avanserte ferdighetene som kreves for å sikre skyen.

CSAs har omfattende forskningsprogrammer som samarbeider med industri, høyere utdanning og regjeringer på global basis. CSA er leverandøruavhengig og har tilstedeværelse på alle kontinenter bortsett fra Antarktis. Med egne kontorer, partnerskap, medlemsorganisasjoner og kapitler, er det alltid CSA-sertifiserte eksperter i det lokale markedet. CSA holder kontinuerlig en rekke utdanningsaktiviteter over hele verden og via internett.